John P. Heckman

Taken in the Easton Cemetery--Easton--Northampton County, Pa.

Previous Page